0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Vragenlijst De Riverboard

Voor het onderzoek door Kenniscentrum Business Innovation voor De Riverboard.

De wereld verandert in hoog tempo. Samenwerking is meer dan ooit van belang om welvaart en welzijn in de regio te vergroten. De Riverboard wil voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis een publiek-privaat platform zijn om vernieuwing in de regio te agenderen en aan te jagen en nieuwe initiatieven te coördineren en te versterken.

Met deze enquête wil De Riverboard een beeld krijgen van het toekomstperspectief van het Waterweggebied: welke onderwerpen vindt u van belang, met welke onderwerpen bent u zelf met uw organisatie bezig en met welke partners werkt u samen? Ook willen we weten hoe u aankijkt tegen de samenwerking in de regio en op welke terreinen meer samenwerking wenselijk is.

Deze enquête is tevens bedoeld als basis voor een online ‘regiopanel’. We beogen om elk half jaar te peilen hoe organisaties in het Waterweggebied er voor staan en welke thema’s van belang zijn voor het versterken van de regio. In deze vragenlijst is een vraag opgenomen of u bereid bent om aan dit panel deel te nemen. Zo ja, dan ontvangt u elk halfjaar e-mail met een korte vragenlijst. In ruil daarvoor worden de uitkomsten met u gedeeld en kan De Riverboard u wijzen op partijen of projecten waarmee u uw voordeel kunt doen.

Deze enquête wordt uitgevoerd door Hogeschool Rotterdam. De Hogeschool hanteert de regels van de Algemene Verordening Privacy en kent een streng beleid voor onderzoekskwaliteit en integriteit. Uw antwoorden worden anoniem en veilig bewaard. In de vragenlijst wordt gevraagd of u op hoogte wilt blijven van De Riverboard en of u wilt meewerken aan het panel. Wanneer u uw mailadres invult, dan wordt dit adres doorgegeven aan De Riverboard. Uw e-mailadres wordt niet gekoppeld aan uw antwoorden en ook en niet voor andere doeleinden door de Hogeschool gebruikt. 

Wij danken u voor het invullen van de enquête. Via de vereniging van wie u de uitnodiging voor deze vragenlijst heeft ontvangen, zal u te zijner tijd worden geïnformeerd over de uitkomsten.

 

Namens De Riverboard,

Chris Oerlemans, voorzitter

 

 

 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door:

kc-bi_l.gif