You have completed 0% of this survey
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Digital transformation health check (Digiscan)

It tests three major areas - Business process optimisation, Big data maturity and Digital marketing capabilities.

In short we refer to this survey as a Digital health check or Digiscan.

 

Hello,

This survey is a Digital scan about the digital transformation capabilities of SMEs.

It tests three major areas - Business process optimisation, Big data maturity and Digital marketing capabilities.

In short we refer to this survey as a Digiscan.

It will take 1-.5 - 2 hours to answer and your participation is highly valued as this research will evolve in a greater scale to understand where are the major points of improvement and digital needs of SMEs

Thank you for your participation!

There are 114 questions in this survey.

Verklaring doelgebruik en geheimhouding

Doelgebruik

De onderzoeksgegevens van de Digiscan worden uitsluitend door het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam (KCBI) gebruikt voor het doel van het onderzoek zijnde informatieverzameling om bedrijven te adviseren over de kansen van digitalisering en om trends te indentificeren uit de geanonimeerde data.

Geheimhouding

Het KCBI en haar vertegenwoordigers zullen alle gegevens waarvan zij/hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en die in het kader van de uitvoering van het onderzoek gegenereerd worden, geheimhouden en op geen enkele wijze verder intern of extern bekendmaken en/of aan derden verstrekken.

Publicatie

Gegevens uit de Digiscan mogen uitsluitend in geanonimiseerde vorm, niet te herleiden tot individu(en) of bedrijven, worden gebruikt ter publicatie door KCBI, haar vertegenwoordigers en het bedrijf. Intellectuele eigendomsrechten De deelnemers en KCBI verklaren dat de auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het eindproduct wat de auteur oplevert te allen tijde bij de auteur berust.

Bewaring onderzoeksgegevens

De deelnemers en het KCBI dragen zorg voor toezicht en juiste bewaring en het gebruik van de onderzoeksgegevens. Dit wil zeggen, alle gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard. De deelnemers aan de Digiscan verklaren dat zij akkoord gaan met de wettelijke bewaartermijn van minimaal 15 jaar na officiële publicatie of 15 jaar na beëindiging van het project.

Toestemming

Op grond van bovenstaande randvoorwaarden verleent de deelnemer aan de Digiscan toestemming aan KCBI om onderzoeksgegevens, verkregen uit de Digiscan te gebruiken.