U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

MKB Digiscan 2.0 online

Digitalisering is het gebruik van ICT om een bedrijfsprocessen te verbeteren of nieuwe producten of diensten te ontwikkelen om daarmee kosten te verlagen of omzet te verhogen.

De Digiscan 2.0 heeft als doel een inventarisatie te maken van de kansen van digitalisering voor de onderneming aan de hand van een aantal vragen.

De vragen zijn onderverdeeld in drie categorieën die overeenkomen met de drie hoofdopgaves van ieder bedrijf.

- Aanbod: de producten en diensten die het bedrijf levert.

- Bedrijfsvoering: de interne bedrijfsprocessen die ingericht moeten zijn om het ‘Aanbod’ te creëren.

- Commercie: hoe wordt het 'Aanbod' aan de klanten verkocht?


Toelichting op de Digiscan 2.0

Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de kansen van digitalisering voor het MKB.

Het doel van dit onderzoek is om ondernemers bewust te maken van mogelijkheden van digitalisering.

Ga bij het beantwoorden van de vragen zoveel mogelijk uit van uw huidige situatie en uw eigen ervaring. Probeer zoveel mogelijk feiten van meningen te scheiden.

De vragenlijst beantwoorden, samen met de interviewer, zal ongeveer 45 minuten van uw tijd vragen.

Het is mogelijk om de vragenlijst tussentijds op te slaan en later verder te gaan. Het is aan te raden om hier gebruik van te maken om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan of om tussentijds vragen te stellen bij onduidelijkheden. Behalve enkele kenmerken van uw onderneming, worden uw gegevens niet opgeslagen.

Er zijn 42 vragen in deze enquête.

Verklaring doelgebruik en geheimhouding

Doelgebruik

De onderzoeksgegevens van de Digiscan worden uitsluitend door het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam (KCBI) gebruikt voor het doel van het onderzoek zijnde informatieverzameling om bedrijven te adviseren over de kansen van digitalisering en om trends te indentificeren uit de geanonimeerde data.

Geheimhouding

Het KCBI en haar vertegenwoordigers zullen alle gegevens waarvan zij/hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en die in het kader van de uitvoering van het onderzoek gegenereerd worden, geheimhouden en op geen enkele wijze verder intern of extern bekendmaken en/of aan derden verstrekken.

Publicatie

Gegevens uit de Digiscan mogen uitsluitend in geanonimiseerde vorm, niet te herleiden tot individu(en) of bedrijven, worden gebruikt ter publicatie door KCBI, haar vertegenwoordigers en het bedrijf. Intellectuele eigendomsrechten De deelnemers en KCBI verklaren dat de auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het eindproduct wat de auteur oplevert te allen tijde bij de auteur berust.

Bewaring onderzoeksgegevens

De deelnemers en het KCBI dragen zorg voor toezicht en juiste bewaring en het gebruik van de onderzoeksgegevens. Dit wil zeggen, alle gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard. De deelnemers aan de Digiscan verklaren dat zij akkoord gaan met de wettelijke bewaartermijn van minimaal 15 jaar na officiële publicatie of 15 jaar na beëindiging van het project.

Toestemming

Op grond van bovenstaande randvoorwaarden verleent de deelnemer aan de Digiscan toestemming aan KCBI om onderzoeksgegevens, verkregen uit de Digiscan te gebruiken.