0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

MKB Digiscan 1.5 (KerNA)

Digitalisering is het gebruik van ICT om een bedrijfsprocessen te verbeteren of nieuwe producten of dienten te ontwikkelen om daarmee kosten te verlagen of omzet te verhogen.

De Digiscan 1.5 heeft als doel een inventarisatie te maken van de kansen van digitalisering voor de onderneming aan de hand van een aantal vragen.

De vragen zijn onderverdeeld in drie categorieën die overeenkomen met de drie hoofdopgaves van ieder bedrijf.

- Aanbod: de producten en diensten die het bedrijf levert.

- Bedrijfsvoering: de interne bedrijfsprocessen die ingericht moeten zijn om het ‘Aanbod’ te creëren.

- Commercie: hoe wordt het 'Aanbod' aan de klanten verkocht?


Toelichting op de Digiscan 1.5

Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de kansen van digitalisering voor het MKB.

Het doel van dit onderzoek is om ondernemers bewust te maken van mogelijkheden van digitalisering.

Ga bij het beantwoorden van de vragen zoveel mogelijk uit van uw huidige situatie en uw eigen ervaring. Probeer zoveel mogelijk feiten van meningen te scheiden.

De vragenlijst bestaat uit maximaal 43 vragen en het beantwoorden van de vragen, samen met de interviewer, zal ongeveer 30 minuten van uw tijd vragen.

Het is mogelijk om de vragenlijst tussentijds op te slaan en later verder te gaan. Het is aan te raden om hier gebruik van te maken om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan of om tussentijds vragen te stellen bij onduidelijkheden. Behalve enkele kenmerken van uw onderneming, worden uw gegevens niet opgeslagen.

Er zijn 43 vragen in deze enquête.