0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Enquête Port of Business ondernemerspanel

De wereld verandert in hoog tempo, de coronacrisis ondermijnt bestaande bedrijvigheid en versnelt sommige ontwikkelingen. Port of Business wil een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en ervaringen van ondernemers uitwisselen.

Met deze enquête willen we een beeld krijgen van uw positie en uw visie op de toekomst. Deze enquête is tevens bedoeld als basis voor een online ‘regiopanel’. We beogen om elk half jaar te peilen hoe de leden van Port of Business er voor staan en welke thema’s van belang zijn voor het versterken van hun concurrentievermogen. In deze vragenlijst is een vraag opgenomen of u bereid bent om aan dit panel deel te nemen. Zo ja, dan ontvangt u elk halfjaar een e-mail met een vragenlijst.  

Deze enquête wordt uitgevoerd door Hogeschool Rotterdam. De Hogeschool hanteert de regels van de Algemene Verordening Privacy en kent een streng beleid voor onderzoekskwaliteit en integriteit. Uw antwoorden worden anoniem en veilig bewaard. Wanneer u uw e-mailadres invult, dan wordt het  niet gekoppeld aan uw antwoorden en niet voor andere doeleinden door de Hogeschool gebruikt.

 

              kc-bi_l.gif